Kör Alan ve Dekadrajlar MOBI Ù Kör Alan Epub / ¹ ePUB s2baby.co

❴PDF / Epub❵ ☆ Kör Alan ve Dekadrajlar Author Pascal Bonitzer – S2baby.co Pascal Bonitzer’in Kör Alan ve Dekadrajlar başlıklarını taşıyan iki kitabını bu Metis edisyonunda biraraya getirdik Sinemanın gerçeklik ile ilişkisini sorgulayan Kör Alanda dorukları tPascal Bonitzer’in Kör Alan ve Dekadrajlar başlıklarını taşıyan iki kitabını bu Metis edisyonunda biraraya getirdik Sinemanın gerçeklik ile ilişkisini sorgulayan Kör Alanda dorukları temsil eden kimi isimlerle karşılaşıyoruz Lumière Griffith Ayzenştayn Bazin Rossellini Hitchcock Godard Bu doruklar kimi zaman gerçekliğin montaj ve sinematografik planların müdahalesiyle parçalanması kimi zaman da gerçekliğe duyulan şüpheli bir saygı biçiminde ortaya çıkıyor Hitchcock’a özgü suspense’in sinema tarihi içindeki belirleyici önemi video yüzeyinin sinemadan farklar.

ı yakın plan alan derinliği ve alan dışının özel işlevleri –gerçeklikle ilişkide bu işlevlerin anlamı– ve modern sinemanın giderek mutlak anlamda bir gerçekçi olmama özelliği kazanışı konu ediliyorÇerçeve ve çerçevelemenin hem sinemada hem resim sanatındaki işlevlerini ve kullanımını inceleyen Dekadrajlar ise sinema ve resim arasındaki örtük fazla irdelenmemiş ilişkiyi sorguluyor Kitapta sınanan iki saptama var İlki resmin modernliğin onu moleküler öğelere lekeye çizgiye renge biçime indirgemek yolunda yaptığı her şey bir yana dram sanatı ile sahneye.

kör free alan ebok dekadrajlar download Kör Alan book Kör Alan ve Dekadrajlar eBookı yakın plan alan derinliği ve alan dışının özel işlevleri –gerçeklikle ilişkide bu işlevlerin anlamı– ve modern sinemanın giderek mutlak anlamda bir gerçekçi olmama özelliği kazanışı konu ediliyorÇerçeve ve çerçevelemenin hem sinemada hem resim sanatındaki işlevlerini ve kullanımını inceleyen Dekadrajlar ise sinema ve resim arasındaki örtük fazla irdelenmemiş ilişkiyi sorguluyor Kitapta sınanan iki saptama var İlki resmin modernliğin onu moleküler öğelere lekeye çizgiye renge biçime indirgemek yolunda yaptığı her şey bir yana dram sanatı ile sahneye.

Kör Alan ve Dekadrajlar MOBI Ù Kör Alan  Epub / ¹ ePUB s2baby.co

Kör Alan ve Dekadrajlar MOBI Ù Kör Alan Epub / ¹ ePUB s2baby.co Pascal Bonitzer is a French screenwriter film director actor and former film critic for Cahiers du cinéma He has written for 48 films and has appeared in 30 films since 1967 He starred in Raúl Ruiz's 1978 film The Suspended Vocation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *